Tumchya Rajala Sath Dya (MNS) Sargam Notes

Spread the love

Tumchya Rajala Sath Dya (MNS) Sargam Notes Available On Sargam Book. MNS Theme Song Easy Harmonium Notes For Beginners. Easy Harmonium Notes On Sargam Book.

Song : Tumchya Rajala Sath Dya
Album : MNS, Raj Thackeray
Singer : Sunidhi Chauhan and Navraj Hans
Western Notes : www.pianodaddy.com, www.pianomint.com,
Classical Sargam Notes : www.sargambook.com
Guitar / Piano Chords : https://chords.pianodaddy.com
Staff Sheet : https://sheetmusic.pianodaddy.com

मनसेचं थीम सॉन्ग

उठा उठा उठा उठा आभाळ फाटलंय,
Ga(k) Ga, Ga(k) Ga, Ga(k) Ga
Ga(k) Ga Pa, Dha(k) Pa Ga Ga(k)

आभाळ फाटलंय
GA(k) GA PA
DHA(k) PA GA GA(k)
वणव्याच्या आगीनं रान सारं पेटलंय,
Ga(k) Ga(k) Dha(k) Dha(k)
Dha(k) Dha(k) Ni(k) Dha(k)
Pa Dha(k) Ni(k)
Ni(k) Dha(k) Pa

झालाय राख बघा देश सारा,
Dha(k) RE(k) RE(k)
RE(k) RE(k) Ni Ni(k)
Dha(k) Dha(k)
Ni(k) RE(k) Ni Ni(k)
तोंड दाबून बुक्क्यांचा वर मारा,
Dha(k) RE(k) RE(k), RE(k) RE(k) Ni Ni(k)
Dha(k) Dha(k), Ni(k) RE(k) Ni Ni(k)
समुद्राच्या पोटातलं पाणीही आटलंय,
Ni(k) Ni(k) GA(k) GA(k), GA(k) RE(k) Ni
Ni(k) RE(k) Ni, Ni(k) Ni(k) Dha(k)..
Ni(k) Dha(k) Pa
वेढा पडलाय गनिमांचा आता शत्रूला मात द्या,
Ma(t) Dha(k) Ni(k), Ma(t) Dha(k) Ni(k)
Ma(t) Dha(k) Ni(k) Ni(k)
Ma(t) Ga, Ma(t) Ma(t)
Ma(t) Dha(k) Ni(k), Ni Dha(k) Ma(t) Ga
तुमच्या राजाला साथ द्या
Ga Ga(k), Re(k) Ga(k) Ga
Pa Ga Ga(k)

तुमच्या राजाला साथ द्या
Ga Ga(k), Re(k) Ga(k) Ga
Pa Ga Ga(k)
तुमच्या राजाला साथ द्या
GA GA(k) RE(k) GA(k) GA
PA DHA(k) PA GA
तुमच्या राजाला साथ द्या
GA GA(k) RE(k) GA(k) GA
PA GA GA(k)

सिंहासनाचा कधी मोह न पडला
Dha(k) Dha(k) Dha(k)
Pa Ni(k) Dha(k) Pa Ga
Ga Ga(k), Re(k) Ga(k) Ga
Pa Ga Ga(k)
राजमहाली कधी जीव न अडकला
Dha(k) Dha(k) Dha(k)
Pa Ni(k) Dha(k) Pa Ga
Ga Ga(k), Re(k) Ga(k) Ga
Pa Ga Ga(k)
त्यागुनी सगळे ऐशोआराम, रात्रीची करुनी निंद हराम
Ni(k) Ni(k) Ni, Ni(k) Ni Ni(k) Ni
Dha(k) Ni(k), RE(k) Ni Ni(k)
Ni(k) Ni(k) Ni, Ni(k) Ni Ni(k) Ni
Dha(k) Ni(k), RE(k) Ni Ni(k)

बाहेर पडला मर्द गडी, राज्याची बसवाया घडी
पण पदरी पडली निर्भत्सना, आपलेच करती अवहेलना
आता एकटा पडलाय राजा, अशा चांगुलपणाची कसली सजा
गड वाचवायला हात द्या, तुमच्या राजाला साथ द्या

राज्याचे हाल काय झाले पाहा
टाळूवरचं लोणी खाया कुत्री दहा
वाघ गेला सोडून आता जंगलाला ना वाली
गब्बर की धाडकन तेच ताट खाली
धनुष्याला बाण नाही, बाणाला धार नाही,
तलवारी चार नाही, यांचं काही खरं नाही
ह्यांचं जाऊ दे झालं गेलं, तुमचं काय ते सांगा,
बँकेच्या रांगेत मिळते का जागा
माकडं होऊन गांधीची स्वप्नात रंगलात
येडा भुंगा होऊन कसे कमळात अडकलात
सुधरुया चूक, चला होऊया एक,
चला प्रगतीच्या गतीसाठी इंजिनाला मत द्या
तुमच्या राजाला साथ द्या….

These are demo notes for respective song. You can try it on your instrument. If it works for you and you are comfortable to play along with our notes, you can simply get full notes by paying us. Just click the Buy Now button below and see our packages.

Titiksha

Titiksha Telang is an Indian Musician & Singer. She is MA in Indian Classical Music & Owner of Sargam Book Website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us
Sargam Book